RZESZOWSKIE TOWARZYSTWO
TENISOWE

 

35-036 Rzeszów
ul. Niedzielskiego 1

 

tel. rezerwacja kortów  17 8540326 , 602367570

 
e-mail:
www.rttrzeszow.pl

Mecenas projektu:

 

Regulamin korzystania z kortów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW1. Prawo do korzystania z kortów mają osoby posiadające stałą rezerwację lub opłacony bilet wstępu i mogą z nich korzystać jedynie w okresie rezerwacji wynikającym ze stałej rezerwacji lub opłaconego biletu, określonym jako czas od godz. do godz.

2.Osoby korzystające ze stałej rezerwacji mają obowiązek gry w wyznaczonych godzinach. Brak odwołania rezerwacji na 24 godz. przed grą skutkuje naliczeniem pełnej odpłatności za niewykorzystane godziny.
3. Korty mogą być wykorzystywane jedynie do gry w tenisa oraz prowadzenia zajęć nauki gry w tenisa.
4. Przebywanie na korcie osób nie grających aktualnie w tenisa ani nie uczestniczących zajęciach nauki gry w tenisa, jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą gospodarza kortów.
5. Osoby korzystające z kortów w celach opisanych w pkt. 2 obowiązuje obuwie tenisowe.
6. Okres rezerwacji obejmuje również szczotkowanie kortów za co odpowiedzialna jest osoba dokonująca rezerwacji. Okres rezerwacji może zostać skrócony jedynie w przypadku gdy korzystanie z kortów nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. opady deszczu, awaria oświetlenia, itp.).
7. Niedopuszczalne jest używanie na kortach wulgarnego słownictwa, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz nie sportowe zachowanie.
8. Każdy korzystający z kortów ma prawo do korzystania z szatni, toalety i natrysku bez dodatkowych opłat.
9. W przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu gospodarz kortów ma prawo do interwencji, łącznie z nakazem z opuszczenia kortów.
10. Rzeszowskie Towarzystwo Tenisowe nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe osób przebywających na korcie i obiektach przyległych dzierżawionych przez RTT.